KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

   

Zakończenie roku szkolnego :)

24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1 - 800 - 845

2 - 850 - 935

3- 940 - 1025

4 - 1030 - 1115

5 - 1120- 1205

6 - 1215 - 1300

7 - 1310 - 1355

8 - 1400 - 1445