KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

   

Zakończenie roku szkolnego :)

25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

30 października 2020 r.

2 listopada 2020 r.

4 czerwca 2021 r.

 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1 - 800 - 845

2 - 850 - 935

3- 940 - 1025

4 - 1030 - 1115

5 - 1120- 1205

6 - 1210 - 1225

7 - 1300 - 1345

8 - 1350 - 1435

9. 14.40 - 15.25