czwartek, 29 kwiecień 2021 11:18

WITAJ MAJ,TRZECI MAJ!

Nasza Ojczyzna w swej długiej historii

przeżywała wiele wzlotów i upadków.

Po czasach kryzysu i zniewolenia,

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni

zatwierdził szereg reform i uchwalił nową konstytucję. 

To istotne wydarzenie nie może być zapomniane,

więc co roku w naszej szkole z nostalgią przypominamy sobie

o tych doniosłych i jakże ważnych wydarzeniach. 

W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia

oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia

dzieci z Oddziału Przedszkolnego pięknie recytowały

wiersz Włodzimierza Domeradzkiego "Ojczyzna",

a opiekunowie SU przygotowali tablicę dekoracyjną 

upamiętniającą to ważne wydarzenie. 

Ten wyjątkowy dzień niech przypomni nam wszystkim,

że właśnie dzięki odwadze i poświeceniu naszych rodaków,

my możemy dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. 

Czytany 105 razy

Media