poniedziałek, 18 czerwiec 2018 07:01

Mija pierwszy rok realizacji projektu "Nowoczesna szkoła oknem na świat"

Mija pierwszy rok realizacji projektu "Nowoczesna szkoła oknem na świat" w Szkole Podstawowej w Zawidowie. Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów realizuje ten projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów. W projekcie organizowane są zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. W ramach projektu utworzono 2 pracownie komputerowe , pracownię językową, przyrodniczą i fizyko-chemiczną. Wśród otrzymanego sprzętu znalazły się tablice multimedialne, projektory krótkoogniskowe, telewizor cd, komputery, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, fizycznej i chemicznej. W minionym roku szkolnym na zajęcia przeznaczono łącznie 1740 godzin

Czytany 748 razy