Przewodniczący: Piotr Borodacz

Z-ca przewodniczącego: Marta Borodacz

Skarbnik: Malwina Żółnowska

Opiekun SU: Renata Marciniak

Plan SU 2021/2022