Zapraszamy rodziców do zapoznania się z raportem z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej zjawiska cyberprzemocy i korzystania przez uczniów Zespołu Szkół w Zawidowie z zasobów internetu.

raport z ewaluacji dotycz. CYBERPRZEMOCY.pdf

 


CYBERBULLYING 

W dzisiejszych czasach nasze dzieci w większości nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Niestety korzystają z niego często bez zastanowienia i świadomości konsekwencji. Internet dzisiaj nie jest już tylko źródłem pozyskiwania wiedzy, ale przede wszystkim miejscem spotkań ze znajomymi lub nieznajomymi poznanymi w sieci, daje on dziecku poczucie anonimowości i dzięki wyszukiwarkom, pozwala na łatwe znalezienie i powiązanie wielu informacji dotyczących konkretnych osób. Nieumiejętność bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych prowadzi to do wielu zagrożeń zwanych cyberbullyingiem.

CYBERBULLYING, czyli cyberprzemoc jest stosowaniem przemocy przez Internet, komputer, telefon czy inne urządzenie. Jest to prześladowanie, zastraszanie, wyśmiewanie, nękanie, grożenie z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że takie zachowania są karalne, a sprawcy łatwo mogą być zidentyfikowani przez organ ścigania.

Formy cyberbullying’u:

ZAPŁON, SPALENIE (wzniecanie kłótni/ konfliktów online używając agresywnego, obraźliwego języka),
MOLESTOWANIE (poniżające wiadomości, coś jak pośredni bullying),
OCZERNIANIE (wysyłanie lub publikowanie okrutnych plotek o osobie, wymierzonych w jej reputację),
WYKLUCZANIE (z grup online, np. na forum),
PERSONIFIKACJA / AKTOR (udawanie kogoś innego, zachowywanie się w sposób ryzykowny, szkodzenie reputacji osoby),
PLOTKOWANIE (dzielenie się sekretami lub plotkowanie lub dzielenie się innymi informacjami personalnymi),
PRZECHYTRZANIE (ZJAWISKO RUDEGO LISA)(przechytrzanie kogoś online i uzyskiwanie szkodliwych informacji, które są później ujawniane),
CYBERSTALKING (ciągłe, obsesyjne kontrolowanie i śledzenie aktywności online). 
CYBERGROŹBY: są kierowane bezpośrednio lub w formie “stresującego komunikatu”, w którym osoba pisząca podkreśla swoją złość i może rozważać skrzywdzenie kogoś innego, siebie lub odbiorcę komunikatu, albo grozić popełnieniem samobójstwa.

SEXTING: kombinacja dwóch słów: „text” i „sex”. Termin stosowany w sytuacjach wysyłania prowokacyjnych seksualnie obrazów siebie lub teksty wyraźnie o tematyce seksualnej. Więcej uwagi poświęca się tworzeniu obrazów o takim kontekście, ze względu na łatwość zrobienia takiego zdjęcia i ryzyka, na jakie się narażają młode osoby.

 

Mając to wszystko na uwadze warto wprowadzić w życie kilka zasad:

  • Unikaj ustawiania komputera w pokoju dziecka. Jeżeli to zrobisz, trudno Ci będzie kontrolować czas, jaki spędza przed komputerem. W ten sposób dodatkowo dowiesz się gdzie, w jakich porach i w jaki sposób najczęściej korzysta z Internetu,
  • Ustal, że chcesz wiedzieć o każdej sytuacji, która je zaniepokoi w związku z używaniem Internetu,
  • Ustal z dzieckiem zasady korzystania z komputera i Internetu, spisz je i zawieś w okolicach komputera.
  • Ustal z dzieckiem, jakich danych nie powinno ujawniać w Internecie w żadnym wypadku (np. adresu zamieszkania), a które może podawać w określonych okolicznościach (np. adres e-mail),
  • Staraj się poznawać internetowych przyjaciół swojego dziecka tak, jak czynisz to w realnym świecie. Na ogół trafniej wyczujesz kłamstwo niż dziecko dzięki czemu możesz uchronić je przed niebezpieczeństwem
  • Zrób wszystko, żeby Twoje dziecko nie umawiało się na spotkania w prawdziwym świecie z osobami poznanymi przez Internet. Jeśli do takiego spotkania ma jednak dojść, udaj się na nie z dzieckiem lub zapewnij mu inne towarzystwo,
  • Nie używaj komputera ani Internetu w charakterze „opiekunki do dzieci”.
  • Gdy dziecko idzie spać telefon komórkowy pozostawia w ogólnodostępnym miejscu w domu

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

l.p. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
1 Rejestracja kandydatów/ wybór szkół     Dostarczenie przez  kandydata wydrukowanego podania do szkoły I-go wyboru
2 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia     Dostarczenie przez  kandydata ksero świadectwa i zaświadczeń
3 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (jeszcze nie przyjętych)     Listy wywieszone będą w danej szkole oraz widoczne na stronie po zalogowaniu.
4 Potwierdzeń woli podjęcia nauki przez dostarczenie  oryginałów dokumentów     Dostarczenie do wybranej szkoły
5 Publikacja list przyjętych     Informacja o przyjęciu dostępna będzie na stronie

Do momentu zawiezienia podania odpowiedzialna za rekrutację uczniów jest p. Joanna Naumczyk-Rakucka, po dostarczeniu podania do szkoły I-go wyboru wszelkie czynności podejmowane są przez wybraną szkołę.