Logowanie do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/zawidow/


WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA - COVID 19 obowiązująca od 25.05.2020 r.

 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW COMPENSA.pdf

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów.pdf

 


 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Do momentu dostarczenia podania odpowiedzialna za rekrutację uczniów jest p. Joanna Naumczyk-Rakucka oraz p. Sylwia Zabłocka-Śledzka, po dostarczeniu podania do szkoły I-go wyboru wszelkie czynności podejmowane są przez wybraną szkołę.