Logowanie do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/zawidow/

 

warunki ubezpieczenia uczniów

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów.pdf

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty LEGIONY.pdf

list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty2019 09 16

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

l.p. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
1 Rejestracja kandydatów/ wybór szkół     Dostarczenie przez  kandydata wydrukowanego podania do szkoły I-go wyboru
2 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia     Dostarczenie przez  kandydata ksero świadectwa i zaświadczeń
3 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (jeszcze nie przyjętych)     Listy wywieszone będą w danej szkole oraz widoczne na stronie po zalogowaniu.
4 Potwierdzeń woli podjęcia nauki przez dostarczenie  oryginałów dokumentów     Dostarczenie oryginałów przez kandydata lub rodzica.
5 Publikacja list przyjętych     Informacja o przyjęciu dostępna będzie na stronie

Do momentu zawiezienia podania odpowiedzialna za rekrutację uczniów jest p. Joanna Naumczyk-Rakucka, po dostarczeniu podania do szkoły I-go wyboru wszelkie czynności podejmowane są przez wybraną szkołę.