Logowanie do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/zawidow/

 

warunki ubezpieczenia uczniów

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

i PONADPODSTAWOWYCH

l.p. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
1 Rejestracja kandydatów/ wybór szkół  13 maja  25 czerwca 2019 Dostarczenie przez  kandydata wydrukowanego podania do szkoły I-go wyboru
2 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 21 czerwca  25 czerwca 2019 Dostarczenie przez  kandydata ksero świadectwa i zaświadczeń
3 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (jeszcze nie przyjętych)  16 lipca 2019   Listy wywieszone będą w danej szkole oraz widoczne na stronie po zalogowaniu.
4 Potwierdzeń woli podjęcia nauki przez dostarczenie  oryginałów dokumentów 16 lipca  24 lipca 2019  Dostarczenie oryginałów przez kandydata lub rodzica.
5 Publikacja list przyjętych  25 lipca 2019   Informacja o przyjęciu dostępna będzie na stronie

Do momentu zawiezienia podania odpowiedzialna za rekrutację uczniów jest p. Joanna Naumczyk-Rakucka, po dostarczeniu podania do szkoły I-go wyboru wszelkie czynności podejmowane są przez wybraną szkołę.