WYDAWANIE OBIADÓW:

od poniedziałku do piątku 11:30 - 13:30

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie

 I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawidowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły wnosząc opłaty indywidualne.
 2. Ze stołówki korzystają również uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS oraz inni sponsorzy.
 3. Na obiady zapisywani są uczniowie od 20 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyżywienia.
 4. Zapisu ucznia na obiady dokonuje rodzic/opiekun prawny.

 II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora zgodnie z umową zawartą z F.U.H. Konrad Socha z siedzibą w Zgorzelcu o przygotowanie i dowóz posiłków do siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu”.

 III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest na konto nr 16 1020 2137 0000 9402 0115 8963 w kwocie ustalonej przez szkołę, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.
 2. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, nie będą mogli korzystać z posiłków w danym miesiącu.

 IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie osobiście, telefonicznie lub poprzez mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 8:00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zwrócona w następnym miesiącu.
 3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 11.40 do godz. 14.30
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy z wyszczególnionymi alergenami. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r.

 VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa nauczyciel świetlicy i woźna.
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w szafkach szkolnych lub przed stołówką.
 5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 • spokojnie poruszać się nie utrudniając komunikacji,
 • zachować porządek przy odbiorze posiłku oraz odnoszeniu naczyń,
 • reagować na uwagi personelu,
 • zastawić po sobie porządek,
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
 1. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będą poinformowani wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.