KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

  3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego  2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin Gimnazjalny:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego :)

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

 

 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1 - 800 - 845

2 - 855 - 940

3- 950 - 1035 (długa przerwa)

4 - 1055- 1140

5 - 1150- 1235

6 - 1245 - 1330

7 - 1340 - 1425

8 - 1425 - 1520