KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13 lutego - 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

23 maja 2023 r.

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

   

Zakończenie roku szkolnego :)

23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

4 maja  2023 r.

5 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1 - 800 - 845

2 - 855 - 940

3- 950 - 1035

4 - 1045 - 1130

5 - 1140- 1225

6 - 1240 - 1325

7 - 1340 - 1425

8 - 1430 - 1515