KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

   

Zakończenie roku szkolnego :)

24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1 - 800 - 845

2 - 850 - 935

3- 945 - 1030

4 - 1035 - 1120

5 - 1125- 1210

6 - 1220 - 1305

7 - 1315 - 1400

8 - 1405 - 1450