Logowanie do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/zawidow/Ważne regionalne numery telefonów, gdzie można uzyskać pomoc.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zgorzelcu

75 775 26 08

Punkt Interwencji Kryzysowej, Zgorzelec  ul. Iwaszkiewicza 15a – usługa bezpłatna. Pomoc specjalistyczna dla osób uwikłanych w przemoc, codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 12.00 do 14.00.

609 741 237

Poradnia zdrowia psychicznego (ul. Warszawska 30, Zgorzelec)

75 77 58 406

Poradnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych (ul. Maratońska, Zgorzelec)

75 77 58 700

Poradnia uzależnienia od alkoholu (ul. Staszica, Zgorzelec)

75 77 52 621

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci (ul. Rolnicza 25 w Sieniawce)

571 334 720

Poradnia autystyczna dla dzieci i młodzieży (ul. Rolnicza 25 w Sieniawce)

75 64 94 706

Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (ul. Rolnicza 25 w Sieniawce)

75 64 94 706

Ogólnopolskie telefony zaufania

Telefon dla dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12, dedykowany młodym ludziom czat internetowy na stronie:

https://brpd.gov.pl/sos-czat//

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" nr tel. 22 668 70 00

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - czynny całą dobę (24h) nr tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych.

Czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych!), w godzinach 14.00-22.00  nr tel. 116 123

Bezpłatny telefon zaufania dla osób które straciły bliską osobę (będących w żałobie). Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00  

nr tel. 800 108 108

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Aktywny od Poniedziałku do Piątku w godzinach 12:00 – 15:00 nr tel. 800 100 100


MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów.pdf

 


 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Do momentu dostarczenia podania odpowiedzialna za rekrutację uczniów jest p. Joanna Naumczyk-Rakucka, po dostarczeniu podania do szkoły I-go wyboru wszelkie czynności podejmowane są przez wybraną szkołę.