czwartek, 19 grudzień 2019 10:22

Czytanie daje moc

W szkole realizowana jest ciekawa innowacja metodyczno-programowa. W czasie lekcji bibliotecznych uczniowie klas IV-VIII czytają na głos fragmenty literatury pięknej dzieciom z klas młodszych. Starsi uczniowie pod okiem nauczyciela bibliotekarza wybierają literaturę zgodną z podstawą programową kształcenia ogólnego, z której czytany jest fragment. Przygotowują zadania na kartach pracy oraz wspólną zabawę z dziećmi. Dzięki zajęciom z głośnym czytaniem dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące. Innowacja rozwiązuje problemy uczniów związane z czytaniem ze zrozumieniem, interpretację tekstu, czytaniem lektur, koncentracją uwagi oraz umiejętnością budowania wypowiedzi. Dzieci młodsze wyrabiają w sobie nawyki czytelnicze, a także podatność na odbiór czytanego tekstu. Starsi uczniowie poznają wartość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, uczą się pracy w wolontariacie.

Nad całością projektu dzielnie czuwa i wspiera uczniów w przygotowaniach Pani Monika Kapszewicz.

źródło: Biblioteka

Czytany 258 razy