czwartek, 24 listopad 2022 11:24

Akcja "Książka chroni"

Fundacja Powszechnego Czytania w ramach akcji "Książka chroni" przekazała bibliotece szkolnej dary książkowe w języku ukraińskim oraz w wersji dwujęzycznej (polsko- ukraińskiej). Wśród przekazanych pozycji znajduje się literatura dla dzieci polskich i ukraińskich autorów, lektury, książki wspierające naukę pisania. Otrzymaliśmy również karty informacyjne o zaletach czytania w języku ukraińskim, zakładki do książek. Jest to kolejny krok wspierający rozwijanie umiejętności czytelniczych, naukę języka polskiego oraz adaptację naszych ukraińskich uczniów. Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Współpracuje miedzy innymi z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki. Patronuje takim akcjom jak:  #CzytanieRządzi!, Czytam sobie. Pierwsza klasa!, Noc Księgarń.

Bardzo dziękujemy!

Czytany 101 razy