aktualnosci

aktualnosci (208)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
środa, 24 czerwiec 2020 15:52

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, Nauczyciele. Jeszcze nie tak dawno, bo 10 miesięcy temu, pełni zapału witaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Tymczasem nawet się nie obejrzeliśmy, a ten rok dobiegł końca. Był to dla nas bardzo trudny okres, szczególnie ten, w którym nauka odbywała się poza murami szkoły. Wiele się w naszym życiu zmieniło. Stanęliśmy przed koniecznością wyboru nowych zachowań, realizacji nauki w warunkach dotąd niepraktykowanych. 

Drodzy Rodzice dla Was był to czas szczególnie trudny, bowiem przyniósł Wam wiele nowych obowiązków związanych z edukacją Waszych dzieci. Dziękuję za odpowiedzialność i wsparcie. Bez Waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. W zaistniałej sytuacji, w której znaleźli się nauczyciele i uczniowie, rola rodziców była ogromna, Wasza pomoc niezbędna. Dlatego też życzę Wam pociechy i dumy z Waszych dzieci. Nasze wspólne działania przyniosły efekty. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali promocje do klas programowo wyższych, wielu uzyskało wysokie wyniki.

Szanowni Nauczyciele! Pragnę wyrazić słowa uznania za pracę w tak nietypowych i ciężkich warunkach. Dziękuję, że staraliście się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, troszczyliście o skuteczność nauczania i wychowania naszej młodzieży. Za ten trud serdecznie dziękuję i życzę wytrwałości w kolejnych latach pracy z młodzieżą.

Drodzy Uczniowie. Już wkrótce odbierzecie świadectwa, które są przepustką do kolejnej klasy, a dla absolwentów kolejnego etapu edukacji. Ósmoklasiści - życzę Wam dobrego startu w nowych szkołach, abyście czuli się w nich tak samo dobrze, jak w tej, którą właśnie opuszczacie.

Kończąc ten rok szkolny, życzę wszystkim fantastycznych wakacji, pełnych miłych przygód, ale pamiętajcie o tym, że epidemia nie ustała. Stosujcie się do wszelkich zaleceń, nie lekceważcie obostrzeń, trzymajcie dystans społeczny, byście po powrocie z letniego wypoczynku pełni zdrowia rozpoczęli nowy rok szkolny w nowych szkołach. Oby najbliższe dwa miesiące okazały się dla Was niezapomniane. Nabierzcie sił, dobrze się bawcie, ale nie zapominajcie o zdrowym rozsądku. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie spędzicie wakacje, przeżyjecie coś wyjątkowego. Bądźcie uważni i bezpieczni, zwłaszcza podczas wyjazdów nad wodę oraz podczas poruszania się po drogach. Przestrzegajcie zasad ruchu drogowego, bądźcie czujni i nie ulegajcie namowom nieznanych wam osób. Życzę wam samych przyjemnych chwil w czasie wakacji oraz dużo, dużo słońca.

A pierwszego września – wypoczęci, pełni energii, zapału i nowych pomysłów – spotkamy się w budynku szkoły, by wspólnie powitać nowy rok szkolny.

Dyrektor SP w Zawidowie

Krzysztof Mach

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021
wtorek, 23 czerwiec 2020 13:44

Zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego  w Zawidowie w roku szkolnym 2020/21

Szkolny Zestaw Podreczników 20-21.pdf

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
sobota, 23 maj 2020 13:54

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków 
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Biblioteka
środa, 01 kwiecień 2020 15:24

SZKOLNA BIBLIOTEKA POLECA

Wykaz stron zapewniających darmowy dostęp do literatury:

WolneLektury.pl 

Biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
środa, 01 kwiecień 2020 14:54

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęcamy rodziców młodszych dzieci o zapoznanie się z poniższym materiałem:

Koronawirus dla najmłodszych:

Książeczka o koronawirusie :
1. https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf od https://eduzpomyslem.wixsite.com
2. https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf?fbclid=IwAR07cQls_yfrsLbmozgPL3pwYskf2L3iofyat5-D-6URZWjLeTyiC9P2Hjs Bajki o koronawirusie:
https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg 
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 

https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

Mogą Państwo skontaktować się z poniżej umieszczonymi instytucjami, które również są do Waszej dyspozycji:
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" nr tel. 22 668 70 00, czynne codziennie: 12:00 - 18:00,
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (możecie dzwonić albo pisać).
• Infolinia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
Bezpłatne porady psychologiczne i porady psychiatryczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 , tel.: 571 306 436.

Porady psychologiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, tel.: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907.

Porady psychoterapeutyczne tylko we wtorek w godzinach 14:00-19:00, tel.: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907. Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu

"Coś" dla dzieci:

W artykule, pod wskazanym poniżej linkiem, pt. „Baw się i ucz, nie wychodząc z domu. Zobacz wybór gier i zabaw online!” znajdziesz kilka ciekawych propozycji do nauki i zabawy w domu
https://brpd.gov.pl/2020/03/24/baw-sie-i-ucz-nie-wychodzac-z-domu-zobacz-wybor-gier-i-zabaw-online/ Zapraszamy Was do skorzystania z propozycji gier i zabaw polecanych przez stronę internetową Rzecznika Praw Dziecka.

Polecamy również kilka książek dla dzieci wspierające rozwój społeczno - emocjonalny:
1. „Garść radości, szczypta złości” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
2.„Złość i smok Lubomił” ” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska.
3.„Po co się złościć?” Seria bezpieczne dziecko- dręczyciel potrzebuje pomocy. E. Zubrzycka.
4.„Wstyd i latający śpiwór” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
5.„Dobre i złe przyjaźnie” E. Zubrzycka
6.„O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, E. Zubrzycka
7.„Smutek i zaklęte miasto” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
8. „Rozmowy z dzieckiem. Proste odpowiedzi na trudne pytania”, J. Korzeniewska
9.„Dobre i złe sekrety” Seria bezpieczne dziecko – jak się bronić przed przemocą w szkole., E. Zubrzycka
10.„Wielka księga uczuć.” G. Kasdepke
11.„Kocha, lubi, szanuje … czyli jeszcze o uczuciach.” G. Kasdepke

PSYCHOLOG

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemii koronawirusa psycholog szkolny proponuje dzieciom, a także Państwu jako rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z porad, wsparcia, konsultacji czy rozmowy z psychologiem poprzez Internet.

Jeżeli chcesz porozmawiać z psychologiem, martwisz się o swoje dziecko albo potrzebujesz porady w kwestiach wychowawczych, emocjonalnych lub innych psychologicznych to skorzystaj z naszego zdalnego wsparcia psychologicznego w każdy czwartek od 8- 13 (lub innym terminie po ówczesnym ustaleniu).
Wszystkich chętnych i zainteresowanych o kontakt z psychologiem prosimy o proste zgłoszenie takiej potrzeby poprzez wiadomość w dzienniku do Barbara Szołomicka-Robaszewska.
Psycholog po odebraniu wiadomości skontaktuje się z zainteresowanymi i w dogodnej formie udzieli oczekiwanej pomocy.

PEDAGOG

Kontakt z pedagogami możliwy jest poprzez e-dziennik, maile:

Anetta Baran – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Sylwia Zabłocka-Śledzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem messengera. Pedagodzy są do dyspozycji w następujących godzinach:

Anetta Baran
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10-12
środa - 11-14

Sylwia Zabłocka-Śledzka
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 10-12
czwartek - 12-14

Lekcja wf
niedziela, 22 marzec 2020 16:53

Witam wszystkich serdecznie.

Ponieważ musimy siedzieć w domach by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i mamy trochę więcej czasu dla siebie, proponuję podjąć wyzwanie i powalczyć o lepszą kondycję. Długotrwałe siedzenie przed komputerem osłabia nasze mięśnie i może powodować wiele przykrych dolegliwości. Do wspólnych ćwiczeń namawiam rodziców.

Przygotowałam kilka linków do filmików z prostymi ćwiczeniami fizycznymi na różne okazje. Najdłuższy z nich ma zaledwie 20 minut. Proszę się nie zniechęcać, gdy czegoś nie będziecie mogli wykonać w 100% - ważna jest systematyczność.

Podjęcie wyzwania pozwoli wam pozbyć się wyrzutów sumienia, że nic nie robię dla swojego zdrowia i poświęcając sobie zaledwie 20 minut cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Podział na dziewczęta i chłopcy jest oczywiście umowny.

Będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się swoimi refleksjami co do zaproponowanej aktywności ze mną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam i do boju !

 Janina Kwolek

Trening ogólnorozwojowy dla dziewcząt:

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2TRawRlBk- poranna joga - zajęcia rozciągające, spokojne

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8 -trening poranny z Martą dosyć intensywny

https://www.youtube.com/watch?v=F5OM1IQko0U - trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8

Trening ogólnorozwojowy dla chłopców:

https://www.youtube.com/watch?v=4ht1zHej6pk -trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=UhUrnwJL2dY - trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo -bardzo staranne wykonanie techniczne wszystkich ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?v=VYNPsTrh1RQ

Gimnastyka korekcyjna:

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  – ćwiczenia mogą być stosowane przed snem. U dzieci młodszych w obecności rodziców lub wspólnie w celu nadzorowania poprawnego wykonania.

Ćwiczenia przed snem:

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74 polecam dla wszystkich- bardzo relaksujące.

    

Zawieszenie zajęć
czwartek, 12 marzec 2020 07:49

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Prezentacja miniatury teatralnej w klasie VB
czwartek, 27 luty 2020 07:19

Dnia 26 lutego 2020r. uczniowie klasy VB zaprezentowali inscenizację miniatury teatralnej ”Demeter i Kora” na podstawie mitu Wandy Markowskiej. Dzieci pracowały metodą projektu pod kierunkiem pani Moniki Kapszewicz. Po dokonaniu podziału na grupy, uczniowie przeszli do analizy tekstu, przydzielenia ról i nauki tekstu. Następnie rozpoczęły się przygotowania spektakli teatralnych. Dzieci stworzyły kostiumy, wykonały rekwizyty oraz elementy dekoracji. Następnie, efekty pracy twórczej, zostały zaprezentowane przed publicznością w bibliotece szkolnej. Wszystkie inscenizacje wypadły imponująco. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem gry aktorskiej, umiejętnie i efektywnie współpracowali w grupie, pokonali tremę, która zwykle towarzyszy młodym aktorom. Przedstawienia , z wielkim zainteresowaniem, obserwowali zaproszeni goście: dyrektor szkoły pan Krzysztof Mach i wicedyrektor- pani Joanna Naumczyk- Rakucka

źródło: M.K

Nabór do klasy sportowej
wtorek, 25 luty 2020 09:16

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawidowie

ogłasza nabór do IV klasy sportowej w roku szkolnym 2020/21

Warunki przyjęcia do klasy sportowej:

- zaświadczenie lekarza sportowego lub rodzinnego o stanie zdrowia,

- podanie oraz zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej,

- pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego.

Dnia 10.03.2020 r. (wtorek) zostanie przeprowadzony test sprawnościowy – Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Zawidowie godz. 8.00

serdecznie zapraszamy

Nabór do klasy I
wtorek, 25 luty 2020 08:31

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. B. CHROBREGO W ZAWIDOWIE

OGŁASZA NABÓR

Do KLASY I w roku szkolnym 2020/2021

Zapisy przyjmowane będą do 31 marca 2020 r.

w sekretariacie szkoły pok. 205 I piętro

w godzinach 7.00 – 15.00 tel.757788222

Oferujemy:

- multimedialne wyposażenie izb lekcyjnych,

- przestronne i bezpieczne sale, korytarze szkolne,

- wysokie standardy higieniczne,

- nowoczesną bazę sportową oraz sale zabaw,

- komfortowe warunki pracy ucznia.

Serdecznie zapraszamy

Strona 1 z 15