INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawidowie informuje:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Pani Grażyna Michalak

1.1 Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze.

1.2 Pielęgniarka pracuje w dniach: w piątki godzinach 8:00-15:00 .

2. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatolog Pani Ilona Bernaszuk, w godzinach 9.00 -13.00 od poniedziałku do piątku, w Przychodni Zdrowia w Zawidowie ul. Skłodowskiej-Curie 6.

2.1 W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie u wychowawcy klasy „sprzeciwu” wobec świadczeń usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

2.2 Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z rodzicem/opiekunem prawnym.

2.3 Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie www.szkola.zawidow.eu w zakładce szkoła/dokument.

--------------------------------------------------

Rok szkolny 2021/22 rozpoczął się w trybie stacjonarnym. Dzieci powróciły do szkolnych ławek. Dzieciom, które przeżywają trudności spowodowane między innymi skutkami izolacji rówieśniczej podczas pandemii COVID 19, oferujemy wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Niezależnie od tego z dniem 6 września zaczęła funkcjonować ogólnopolska infolinia wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów pod numerem  800 800 605. Dzieci, rodzice, a także nauczyciele mogą pod tym numerem uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Zapewniona jest anonimowość i dyskrecja.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/800-800-605---ruszyla-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow-pomagamy